دانشگاه فرهنگیان

مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس

بازدید مسئولین استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی از طرح های انجام شده در واحد فردوس

روز یکشنبه 16 مهر ماه 96 آقای مهدی زاده مدیریت محترم امور پردیسهای استان خراسان   جنوبی به همراه سرپرست محترم پردیس امام سجاد بیرجند خانم سلیمانی از واحد بنت الهدی صدر فردوس بازدید کردند . دراین بازدید از طرحهای اجراشده و در حال اجرای این واحد بازدید شد .در ادامه نشستی با اساتید وهمکاران داشتند . این بازدید در ساعت 17 به پایان رسید .


| شناسه مطلب: 88552

تعداد بازدید: 185 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران